Inscriere in PSS.

Cerere de inscriere in PSS.

Declaratia reprezentantului legal

Dobândirea calității de membru al
Patronatului Serviciilor de Securitate

Dobândirea calității de membru al PSS este liber-consimțită și se adresează tuturor societăților de securitate privată, care:

 • Solicită, în scris, apartenența la PSS;
 • Recunosc și respectă Statutul PSS și Codul de Conduită în Afaceri;
 • Achită taxa de înscriere, cotizația lunară și alte contribuții stabilite de către Consiliul Director;
 • Îndeplinesc și alte condiții stabilite de Consiliul Director.

Notă:

 1. Taxa de înscriere se stabilește anual;
 2. Cotizația lunară (trimestrială) se calculează în raport de numărul mediu al angajaților la finele anului bugetar;
 3. Taxa de înscriere și cotizația sunt deductibile din impozitul datorat;
 4. La cererea de înscriere se anexează:
  • copia de pe certificatul de înregistrare al societăţii la Oficiul Registrului Comerțului;
  • copia de pe licența de funcționare, în termen de valabilitate;
  • declarația reprezentantului legal;
  • copia de pe ordinul de plată a taxei de înscriere sau de pe chitanța primită de la bancă.
 5. Consiliul Director analizează operativ documentele iar în cazul aprobării cererii, solicită achitarea taxei de înscriere;
 6. După achitarea taxei de înscriere, firma primește certificatul de membru.

ACESTE PRECIZĂRI SE COMPLETEAZĂ CU PREVEDERILE STATUTULUI
Patronatului Serviciilor de Securitate

 

Taxe, cotizații, contribuții

 

Taxa de înscriere este fixă și se achită o singură dată, cu ocazia înscrierii în PSS.
În prezent, taxa de înscriere este de 350 lei;
Taxa de înscriere se poate modifica periodic de către Consiliul Director.

Cotizația

Grila de calcul pentru cotizație diferențiată, aprobată în Adunarea generală a PSS.
Nr. de angajați Cotizație (lei)
< 100 150
101 – 250 250
251 – 625 / 626 – 1000 350 / 400
1001 – 1500 / 1501 – 2000 450 / 500
2001 – 3000 / > 3000 550 / 600
Notă: Cuantumul cotizației se ajustează în raport de apropierea sau depărtarea față de limita stabilită. Fiecare membru beneficiază de un singur vot.
Ex.: număr de angajați, începând de la 251, până la 625, inclusiv – cotizație 350 de lei; număr de angajați, începând de la 626, până la 1000, inclusiv – cotizație 400 de lei.
Ex.: număr de angajați, începând de la 1001, până la 1500, inclusiv – cotizație 450 de lei; număr de angajați, începând de la 1501, până la 2000, inclusiv – cotizație 500 de lei.
Ex.: număr de angajați, începând de la 2001, până la 3000, inclusiv – cotizație 550 de lei; număr de angajați peste 3000 – cotizație 600 de lei.

Noua grila de calcul a cotizației lunare a intrat in vigoare incepand cu 01.07.2012 si este stabilita in functie de numarul mediu de angajati pe anul precedent.
Se achită trimestrial sau lunar, la începutul perioadei, prin ordin de plată în contul PSS.;

Sunt acceptate orice sponsorizări, donații sau alte contribuții din partea oricărui membru, ori ale altor persoane fizice și juridice, în condițiile legii.

CONTUL PSS: RO50 RNCB 0084 0108 0201 0001 – BCR Mihai Bravu, București

 

Beneficiile ce decurg din calitatea de membru al
Patronatului Serviciilor de Securitate

 • Apartenența la o organizație patronală care se implică în aspectele de interes pentru industria de securitate privată;
 • Reprezentarea, promovarea, susţinerea şi protejarea intereselor economice, tehnice și juridice ale membrilor;
 • Accesul direct și oportun, la cele mai importante date și informații din domeniul securității private;
 • Posibilitatea exprimării și susținerii, în mod organizat, a unor propuneri sau puncte de vedere, pe marginea îmbunătățirii legislației specifice domeniului;
 • Participarea la seminarii, schimburi de experiență sau alte activități organizate pe linie de formare / evaluare profesională a personalului, atât la nivel național cât și, la nivel teritorial;
 • Accesul mai avantajos la servicii de evaluare și certificare a competențelor profesionale ale personalului propriu;
 • Utilizarea siglei P.S.S., ca dovadă a apartenenței la această organizație;
 • Participarea directă la elaborarea Codului de conduită în afaceri, ce trebuie asumat și respectat de către toți prestatorii serviciilor de securitate privată;
 • PSS. este partener de dialog social al autorităților centrale și susține, realizarea acestuia și la nivel teritorial, pentru o cât mai largă reprezentare;
 • Accesul la studii, publicații de specialitate, buletine informative sau alte materiale de interes pentru personalul din industria de securitate privată;
 • Consultanță și asistență juridică pentru anumite spețe care se circumscriu domeniului securității private;
 • Posibilitatea de a propune, completarea sau modificarea Clasificării Ocupațiilor din România și de a participa la elaborarea / revizuirea standardelor ocupaționale pentru ocupațiile specifice domeniului securității private;
 • Susținerea cauzei în soluționarea aspectelor anticoncurențiale sau de altă natură semnalate, care afectează domeniul securității private;
 • Avizarea cererilor pentru cazurile prevăzute de Legea securității private;
 • Consultanță privind accesul mai facil la fonduri structurale europene, în calitate de solicitant, partener sau beneficiar;
 • Gratuitate pentru toate celelalte servicii oferite de către Patronat;
 • Alte drepturi care decurg din calitatea de membru și sunt prevăzute în statutul P.S.S.

 

Vă așteptăm, alături de noi!

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii