SCURT ISTORIC AL PATRONATULUI SERVICIILOR DE SECURITATE

Persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, nelucrativă, nonguvernamentală și independentă, constituită în baza legislației românești și a liberului consimțământ;

Patronatul Serviciilor de Securitate își are originea în Asociația Română a Profesioniștilor în Pază și Sisteme de Securitate (A.R.P.P.S.S.), fondată la data de 04.04.2002, transformata in Patronatul Societatiilor de Securitate la iniţiativa a 60 de administratori de societăți specializate în servicii private de securitate.

 • 2003

  Înființare PSS.

  După ce autoritățile au semnalat că A.R.P.P.S.S. nu poate fi recunoscută ca partener de dialog social, s-au inițiat demersurile pentru constituirea unei organizații patronale. La data de 26.03.2003, din iniţiativa a 60 de administratori de societăți specializate în servicii private de securitate, care au semnat, ca membri fondatori, a fost înființat Patronatul Societăților de Securitate.

 • 2003

  Personalitate juridică

  Patronatul funcţionează, conform Hotărârilor Judecătoriei Sectorului 3, nr. 76 din 13.06.2003, prin care i-a fost acordată personalitatea juridică, nr. 122/01.06.2007, prin care s-a aprobat schimbarea denumirii din Patronatul Societăților de Securitate în Patronatul Serviciilor de Securitate (P.S.S.) și nr. 12/P/30.09.2011, prin care s-au aprobat importante modificări la statut, cum ar fi: o singură categorie de membri – ”membri asociați”, fiecare membru are un număr de voturi și o cotizație diferențiată, în funcție de numărul mediu anual de angajați.

 • 2003

  Colaborări

  Începând cu anul 2003, Patronatul Serviciilor de Securitate a devenit membru al Camerei de Comerț și Industrie a României și apoi a municipiului București, membru al UGIR 1903 și al Patronatului Național Român, iar din această ultimă calitate, membru al Comisiilor de dialog social de la Ministerul Afacerilor Interne, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, de la Ministerul Apărării Naționale și de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

 • 2004

  Înregistrare marcă

  În data de 25.11.2004, Patronatul Serviciilor de Securitate a fost înregistrat la O.S.I.M. și posedă Certificat de înregistrare a mărcii, valabil până în anul 2028.

 • 2005

  Reprezentativitate la nivel de ramură

  La data de 04.04.2005 Tribunalul București, prin Sentința civilă nr.18, a constatat reprezentativitatea Patronatului Serviciilor de Securitate la nivel de ramură, care a fost prelungită cu încă 4 ani, începând cu data de 06.07.2009, prin Hotărârea civilă nr. 1013, pronunțată de aceeași instanță.

 • 2005

  Membru CoESS

  În perioada 2005 - 2012, Patronatul Serviciilor de Securitate a fost membru activ al Confederației Europene a Serviciilor de Securitate (CoESS), forul reprezentativ al industriei de securitate privată din Europa.

 • 2006

  Colaborare IGPR.

  P.S.S. a inițiat și semnat primul Protocol – cadru de colaborare al unei organizații patronale din România cu Inspectoratul General al Poliției Române, în data de 05.01.2006, iar împreună cu Federația Serviciilor de Securitate a semnat cel de-al doilea Protocol de colaborare, în data de 22.04.2015. Ulterior, a semnat și alte protocoale cu diverse organizații sau asociații profesionale.

 • 2007

  Îmbunătățirea cadrului legislativ

  Începând cu anul 2007 și până în prezent, PSS. a propus și susținut multiple măsuri privind îmbunătățirea cadrului legislativ, iar prin elaborarea primului proiect al Legii securității private în anul 2011, a deschis calea unor ample dezbateri și consultări pentru definitivarea și promovarea acestui important act normativ. În baza hotărârii Consiliului director din 05.10.2016, am reluat procedura de consultare a membrilor PSS., pentru finalizarea și prezentarea acestui proiect de lege, în Adunarea generală extraordinară, asigurând promovarea și susținerea sa, până la adoptare.

 • 2008

  Asigurarea conducerii Comitetului sectorial

  Președintele PSS. și-a asumat conducerea Comitetului sectorial ,,Administrație și servicii publice” din cadrul C.N.F.P.A., între anii 2008 – 2010, calitate din care a supus aprobării, un număr de 12 standarde ocupaționale și calificări asociate, specifice domeniului securității private.

 • 2009

  Participare la constituirea FSS.

  În luna mai 2009, P.S.S. împreună cu A.R.T.S. și A.R.I.S. au semnat actul de constituire al Federației Serviciilor de Securitate, și au asigurat președinția acestei noi organizații profesionale, până în anul 2011.

 • 2012

  Autorizare Centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale

  În baza Deciziei ANC., nr. 497 din 20.12.2012, a fost autorizat Centrul de evaluare și certificare a competențelor profesionale din PSS., conform criteriilor nivelului 1 de performanță pentru două ocupații: șef obiectiv servicii de securitate și șef tură servicii de securitate, în baza Deciziei ANC., nr. 207 din 10.07.2014, a dobândit nivelul 2 de performanță, iar în baza Deciziei ANC., nr. 173 din 26.07.2016, i-a fost reînnoită autorizația, pentru același nivelul de performanță, până la data de 25.07.2018.

 • 2015

  Actualizare cod COR.

  În anul 2015, s-a actualizat codul COR, cu ocupațiile specifice domeniului securității private, care au fost publicate în Monitorul Oficial al României, până în prezent fiind definitivate, un număr de 7 standarde ocupaționale din cele 17, care trebuie elaborate sau revizuite.

 • 2016

  Înființare Comitet Sectorial

  În aprilie 2016, au început demersurile pentru înființarea Comitetului sectorial ,,Servicii de asistență, consultanță și suport”, în care să se regăsească și ocupațiile specifice domeniului securității private.

 • 2016

  Completare statut și realizare însemn heraldic

  În baza hotărârii Consiliului director din 05.10.2016, s-a început consultarea membrilor pentru modificarea și completarea Statutului și realizarea însemnului heraldic al PSS.

 • 2016

  Desemnare

  În anul 2016, președintele PSS., a fost desemnat de către Patronatul Național Român, ca membru în comisia ,,Administrație și ordine publică” din Consiliul Economic și Social, asigurând și președinția acesteia, în urma alegerii sale de către membri.

 • 2017

  Modificarea Statutului PSS și alegerea noii conduceri

  Pe 08.02.2017, a avut loc Adunarea generală extraordinară a Patronatului Serviciilor de Securitate, unde s-au aprobat modificări și completări la statutul Patronatului Serviciilor de Securitate.
  Pe 15.08.2017, a avut loc Adunarea Generală Ordinară și de alegeri, unde au fost aleși Președintele și Comitetul director al Patronatului Serviciilor de Securitate:
  Președinte:
  - Dl. Șovar Constantin Bogdan
  Comitet director:
  - Dl. Badea Gabriel – vicepreședinte
  - Dl. Pena Silvian – vicepreședinte
  - Dl. Grigore Marius – vicepreședinte
  - Dl. Csata Miklos Ervin – membru
  - Dl. Gagiu Anton – membru
  - Dl. Pop Pușcaș Teodor – membru
  - Dl. Dragne Doru Cristian – membru supleant
  Conform hotărârii Comitetului director din 14.03.2017 se acordă titlu de Președinte de onoare domnului Popescu Ion.

 • 2021

  Aderarea noilor membri și modificarea Statului PSS

  Pe 23.08.2021 a avut loc Adunarea generală ordinară a Patronatului Serviciilor de Securitate, unde s-a aprobat aderarea de noi membri, cât și modificări și completări la statutul Patronatului Serviciilor de Securitate.

 • 2022

  Alegerea noii conduceri

  Pe 08.02.2022, a avut loc Adunarea generală ordinară a Patronatului Serviciilor de Securitate, ocazie cu care a fost aprobată noua conducere a Patronatului Serviciilor de Securitate:
  Președinte:
  – Dl. Adrian-Bogdan Moisescu
  Comitet director:
  - Dl. Silvian Pena – vicepreședinte
  - Dl. Flavian Crizboi – vicepreședinte
  - Dl. Rudeanu Ioan Andrei – vicepreședinte
  - Dl. Pricop Octavian – membru
  - Dl. Cornel Dinu – membru
  - Dl. Bagiac Silviu – membru supleant
  - Dl. Ionescu Dănuț – Secretar General și șeful Comisiei de Etică și Disciplină
  Se acordă domnului Bogdan Constantin Șovar titlu de Președinte de onoare.

 • 2022

  Derularea proiectelor POCU

  Participarea domnului președinte, Adrian-Bogdan Moisescu, însoțit de o delegație a membrilor comitetului director, la Gala Premiilor OSPA, de la Clubul Diplomatic, București iunie 2022.

 • 2022

  Demersuri legale

  În luna octombrie, Patronatul Serviciilor de Securitate, prin domnul Adrian-Bogdan Moisescu, a făcut demersuri și a informat industria de specialitate (în special firmele de pază și protecție – aproximativ 1500 de firme). În urma centralizării propunerilor venite de la aceștia, a participat, împreună cu Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS) și cu Federația Serviciilor de Securitate (FSS), la redactarea unui punct de vedere comun pentru propuneri de modificare a legii 333/2003, la Inspectoratul General al Poliției Române.

  Tot în luna octombrie, domnul Adrian-Bogdan Moisescu a participat la ședința cu privire la consultarea mediului de afaceri privat, de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru discutarea proiectului de ordin pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.

 • 2022

  Reuniunea Consiliului director

  Pe 29.08.2022, a avut loc Consiliul director al Patronatului Serviciilor de Securitate, unde se aprobă numirea în funcții a:
  Secretar General: dl. Dumitriu Alexandru-Ioan
  Președinte Comisia de Disciplină și Etică: dl. Traian Aioanițoaiei

 • 2023

  Aprobarea noii conduceri a Federației Serviciilor de Securitate

  Pe 20.04.2023, a avut loc Adunarea generală extraordinară a Federației Serviciilor de Securitate, unde Patronatul Serviciilor de Securitate este membru fondator, împreună cu Asociația ARTS și Asociația ARIS. Se aprobă noua conducere a Federației Serviciilor de Securitate:
  Președinte:
  - Dl. Silviu Dumitru Clep – ARTS
  Vicepreședinți:
  - Dl. Adrian-Bogdan Moisescu – PSS
  - Dl. Liviu Mateescu – ARTS
  - Dl. Gabriel Badea – ARIS
  Membri:
  - Dl. Bogdan Constantin Șovar – PSS
  - Dl. Ioan Andrei Rudeanu – PSS
  - Dl. Liviu Mateescu – ARTS
  - Dl. Nicolae Ungar – ARTS
  - Dl. Rene Păsculescu – ARIS
  - Dl. Liviu Vlădulescu – ARIS
  Membri supleanți:
  - Dl. Flavian Crizboi – PSS
  - Dl. Alexandru Maticiuc – ARTS
  - Dl. Doru Dragnea – ARIS

 • 2023

  Aprobarea de competențe

  Pe 12.04.2023, Patronatul Serviciilor de Securitate este autorizat conform Comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din municipiul București cu Autorizația seria B, Numărul 0013902 pentru a asigura programul de ”competențe cheie ”pentru calificarea ”Competenței digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”.

  Pe 10.05.2023, Patronatul Serviciilor de Securitate este autorizat conform Comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din municipiul București, cu Autorizația seria B, Numărul 0013924 pentru a asigura programul de ”specializare” pentru calificarea ”Manager de Securitate”.

 • 2023

  Gala OSPA

  Participarea domnului președinte, Adrian-Bogdan Moisescu, însoțit de o delegație a membrilor comitetului director, la Gala Premiilor OSPA, de la Casa Doina, București iunie 2023.

 • 2023

  Modificarea și completarea actelor PSS

  Pe 27.07.2023, a avut loc Adunarea generală a Patronatului Serviciilor de Securitate, unde au fost aprobate următoarele documente:
  - Noul Statut
  - Codul Etic
  - Organigrama
  - Noile taxe și cotizații
  - Numirea unui cenzor
  Ocazie cu care s-a stabilit, ca în data de 10.11.2023, Patronatul Serviciilor de Securitate să organizeze o gală aniversară cu ocazia a 20 de ani de la înființare.

 • 2023

  Demersuri legale

  În luna august, domnul președintele, Adrian-Bogdan Moisescu, împreună cu AFSRU (Asociația Furnizorilor de Resurse Umane) și împreună cu CNDR (Consiliul Național al Dizabilităților din România), au redactat și trimis un memoriu către Guvernul României, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, doamnei ministru Simona Bucura Oprescu, cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 78 din legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și legislației secundare conexe pentru găsirea unei soluții care să definească modalitatea de calcul a taxei la fondul de handicap, raportat la dispozițiilor art. 78 din legea 448 din 6 decembrie 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare și a legislației secundare conexe.
  Pentru interpretarea art. 78 alin(2) din legea 448/2006, trebuie avut în vedere scopul acestui act normativ și anume, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap (art. 1 din legea 448/2006), și nu colectarea unor sume de bani în cuantum egal cu un salariu minim pe economie.

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii