Oglinda Patronatului

OGLINDA PATRONATULUI SERVICIILOR DE SECURITATE

 

Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS.) este persoana juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică, nelucrativă, nonguvernamentală și independentă, constituită în baza legislației românești și a liberului consimțământ, la data de 26.03.2003, iar din anul 2009 este membru fondator al Federației Serviciilor de Securitate (FSS.).

Principalele preocupări și realizări ale Patronatului Serviciilor de Securitate sunt:

 1. Definitivarea proiectului de Lege privind securitatea privată și reluarea demersurilor pentru promovarea și susținerea acestuia, până la adoptare (detalii, în câmpul Legislație);
 2. Modificarea și completarea Statutului, concomitent cu realizarea noului însemn heraldic al PSS. (detalii, în câmpul Legislație);
 3. Actualizarea și completarea codului COR., cu ocupațiile specifice domeniului securității private (detalii, în câmpul Realizări ale PSS.);
 4. Dobândirea calității de furnizor de formare profesională de către PSS., pentru ocupațiile: evaluator de risc la securitatea fizică și evaluator de competențe profesionale (detalii, în câmpul Realizări ale PSS.);
 5. Reînnoirea autorizației Centrului de evaluare și certificare a competențelor profesionale din PSS. și continuarea derulării proceselor de evaluare, în condițiile nivelului 2 de performanță (detalii, în câmpul Centrul de evaluare);
 6. Participarea la elaborarea și promovarea Codului de conduită pentru domeniul securității private, conform dispozițiilor Legii nr. 62/2011 privind dialogul social (detalii, pe site-ul FSS.: www.fss.org.ro);
 7. Revizuirea și elaborarea standardelor ocupaționale, ale tuturor ocupațiilor din domeniul securității private (umane), cu planurile și programele de pregătire aferente. (detalii, în câmpul Centrul de evaluare);
 8. Revizuirea și retipărirea Manualului agentului de securitate, destinat furnizorilor de formare profesională și societăților de securitate privată (detalii, în câmpul Realizări ale PSS.);
 9. Elaborarea și susținerea documentației necesară înființării Comitetului sectorial “Servicii de asistență, consultanță și suport”, în care, să se regăsească și serviciile private de securitate (detalii, în câmpul Realizări ale PSS.);
 10. Definitivarea textului Regulamentului privind dobândirea certificatului de încredere și al Grilei de evaluare, în baza propunerilor formulate de către membrii Consiliului director (detalii, în câmpul Legislație);
 11. Promovarea spiritului de asociere în rândul firmelor nemembre și transmiterea mesajelor corespunzătoare, pentru înscrierea lor în Patronatul Serviciilor de Securitate (detalii, în câmpul Despre noi);
 12.  Participarea la elaborarea și susținerea semnării Protocoalelor de colaborare, ce vor fi încheiate între Federația Serviciilor de Securitate / Patronatul Serviciilor de Securitate și instituții specializate ale statului sau organizații neguvernamentale (detalii, în câmpul Realizări ale PSS.);
 13.  Asigurarea diseminării poziției adoptată de conducerea PSS., față de problemele actuale din piața serviciilor private de securitate și adoptarea unui pachet de măsuri concrete pentru soluționarea lor (detalii, în câmpul Realizări ale PSS.);
 14.  Intensificarea colaborării și cooperării cu organizații patronale sau asociații profesionale de profil, din țară ori din străinătate (detalii, în câmpul Evenimente).

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii