Legislatie

Sectiuni

TABEL
cu actele normative specifice domeniului securității private și PSS.

Nr. crt. Denumirea actului normativ Data intrării în vigoare Data ultimei actualizări
1. doc Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (actualizată) 07.10.2003 01.12.2015
2. doc HG. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 16.06.2012 29.01.2016
3. doc HG. nr. 1002/2015 pentru modificarea și completarea HG. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 29.01.2016 În vigoare
4. doc Standardul european EN 15602/2008 pentru furnizorii de servicii de securitate 2008 În vigoare
5. doc Instrucțiuni MAI. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților care fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 01.02 2013 În vigoare
6. doc Dispoziția inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române nr. 73/2013 privind modul de lucru al structurilor de ordine publică, în vederea înscrierii experților din domeniul evaluării riscului la securitatea fizică în RNERSF 12.12.2013 În vigoare
7. doc Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare 10.04.1996 17.12.2014
8. HG. nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului 01.01.2007 În vigoare
9. doc Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii 01.03.2003 18.05.2011
10. doc Legea nr. 62/2011 privind dialogul social 10.05.2011 În vigoare
11. doc HG. nr. 1260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite, conform prevederilor Legii nr. 62/2011 29.12.2011 În vigoare
12. doc OUG. nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecție socială (înființarea comitetelor sectoriale). 25.03.2009 În vigoare
13. doc Legea nr. 319/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 14.01.2016 În vigoare
14. doc Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței, cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive 10.02.2008 11.01.2012
15. doc Legea nr. 10/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/2008 10.03.2012 În vigoare
16. doc OG. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații 30.04.2000 15.02.2013
17. doc Legea nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea OG. nr. 26/2000 13.03.2014 În vigoare
18. doc Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 23.05.2016 În vigoare

 


TABEL
cu actele normative care reglementează activitatea de formare profesională,
de evaluare și certificare a competențelor profesionale

Nr. crt.   Denumirea actului normativ Data intrării în vigoare Data ultimei actualizări
1. doc OG. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare 01.01.2001 17.07.2015
2. doc HG. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG. nr. 129/2000 21.05.2003 17.07.2015
3. doc HG. nr. 481/2015 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice, aprobate prin  HG. nr. 522/2003 17.07.2015 În vigoare
4. doc HG. nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al Calificărilor 01.01.2014 30.07.2015
5. doc HG. nr. 567/2015 pentru modificarea și completarea HG. nr. 918/22013 30.07.2015 În vigoare
6. doc Ordin comun al MEC. și MMSSF., nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale, obținute pe alte căi decât cele formale 05.10.2004 23.02.2005
7. doc Ordin comun al MEC. și MMSSF., nr. 3329/81/2005 pentru modificarea și completarea  Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale, obținute pe alte căi decât cele formale 23.02.2005 29.06.2012
8. doc Ordin comun al MECTS. și MMFPS., nr. 4.478/14.06.2012 și nr. 1.783/29.06.2012 pentru modificarea  Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale, obținute pe alte căi decât cele formale 29.06.2012 În vigoare
9. doc Ghidul practic al evaluatorului de competențe profesionale 2005 În vigoare
10. doc Instrucțiuni privind autorizarea centrelor de evaluare și certificare a competențelor profesionale,  obținute pe alte căi decât cele formale, aprobate prin Hotărârea CA. al ANC., nr. 2/2016 20.04.2016 În vigoare
11. doc Criterii minime de performanţă pentru autorizarea centrelor de evaluare, aprobate prin hotărârea CNFPA., nr. 173/2009 27.08.2009 În vigoare
12. doc Ordin comun al MMSSF. și MECT. nr. 353/5202 din 23.07.2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților 23.07.2003 În vigoare
13. doc Instrucţiuni de întocmire şi prezentare a documentaţiei de către furnizorul de formare, în vederea autorizării, aprobate prin hotărârea CA. al ANC. nr. 3 din 11.03.2016 11.03.2016 În vigoare

LISTA
ocupațiilor specifice domeniului securității private,
înscrise în C.O.R., cu nivelul de calificare atribuit și reglementarea de suport

Nr. crt. Denumire ocupație Cod C.O.R. Nivel de calificare
atribuit
Reglementare de suport Observatii
1. doc Agent de securitate 541401 2 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in vigoare
2. doc Agent control acces 541402 2 Ordinul MMFPS/INS nr. 1832/856/2011 in curs de validare
3. doc Agent de securitate incintă 541403 2 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
in curs de validare
4. doc Agent gardă de corp 541404 2 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
in curs de validare
5. Șef serviciu pază 541405 3 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
 se refera la paza proprie
6. doc Agent de securitate intervenție 541406 2 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
in curs de validare
7. doc Agent transport valori 541407 2 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
in curs de validare
8. doc Dispecer centru de alarmă 541408 2 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in curs de revizuire
9. doc Șef tură servicii de securitate 541409 3 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in curs de revizuire
10. Inspector de securitate 541410 3 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in curs de elaborare
11. Evaluator de risc de efracție 541411 3 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in curs de elaborare
12. Agent de securitate conducător câini de serviciu patrulare 541412 2 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 2196/513/2015
 in curs de elaborare
13. doc Agent de securitate competiții sportive 541413 2 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
 in vigoare
14. doc Șef obiectiv servicii de securitate 541414 3 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
 in curs de revizuire
15. doc Consultant de securitate 242113 5 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 150/132/2013
 in curs de revizuire
16. Manager servicii private de securitate 134919 5 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
 in curs de elaborare
17. doc Director departament securitate 134920 5 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 123/123/2015
in curs de validare
18. Șofer transport valori bancare 833202 1 Ordinul MMFPS/INS
nr. 1832/856/2011
 in curs de elaborare
19. doc Evaluator de risc la securitatea fizică 242115 6 Ordinul MMFPSPV/INS
nr. 2176/931/2013
 in vigoare

NOTĂ:
1. Semnificația abrevierilor este următoarea:
a) MMFPS – Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale;
b) MMFPSPV – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
c) INS – Institutul Național de Statistică.

2. Până în acest moment, au fost aprobate de către ANC., SO. al agentului de securitate, al agentului de securitate competiții sportive și al evaluatorului de risc la securitatea fizică, celelalte fiind în diferite stadii ale procesului de elaborare sau de revizuire, după caz.


Pentru conformitate,
CHIRIAC LAZĂR
Secretar general al PSS.

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii