Comunicat Politia Romana: privind analiza de risc la securitatea fizica

AVIZ UNITĂŢILOR CARE DEŢIN BUNURI ŞI VALORI

Analiza de risc la securitatea fizică trebuie efectuată încă de la începerea activității de către unitățile înființate ulterior intrării în vigoare a H.G. nr. 301/2012, conformarea devenind general valabilă începând cu data de 01 iulie 2018.

Teoria lui Abraham Maslow arată că siguranța personală ocupă al doilea nivel în cadrul nevoilor omului. Siguranța personală este precedată doar de nevoile fiziologice (hrană, apă, adăpost, etc.), și vizează securitatea fizică, financiară, siguranța locului de muncă, toate având ca rezultat asigurarea confortului nostru psihic.

Securitatea fizică se poate asigura prin protecția împotriva factorilor antisociali (tâlhării, amenințări, furturi, distrugeri, etc.) și prin protecția împotriva factorilor naturali distructivi (incendii, inundații, cutremure, etc.).

Pentru asigurarea unei eficiențe crescute a măsurilor de securitate, statul a reglementat domeniul prin aprobarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 și a Instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la  securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003.

Pentru stabilirea unor măsuri de securitate eficiente şi adecvate nevoilor reale de securitate, cadrul normativ stabilește că fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor deţinute, îl constituie Analiza de risc la securitatea fizică, prin care se asigură identificarea amenințărilor și a vulnerabilităţilor unei unități.

Prin această analiză, trebuie identificate permanent riscurile de securitate fizică a  activității unităţii, nivelul de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și măsurile de protecţie.

Analiza de risc la securitatea fizică trebuie efectuată încă de la începerea activității de către unitățile înființate ulterior intrării în vigoare a H.G. nr. 301/2012, conformarea devenind general valabilă începând cu data de 01.07.2018.

Trebuie înţeles riscul şi impactul pe care îl poate avea acesta. Trebuie identificaţi factorii ce pot declanşa riscul, şi astfel, putem preveni incidentele, fără intervenţia autorităţilor.

Detalii
Sursa stire:
politiaromana.ro
Sursa foto:
PSS.

Leave a Reply

Doriti sa va inscrieti in patronat?
Pasi de urmat, conditii si beneficii