Legislatie


 • Legi

  • Lege nr. 333/2003 din 08/07/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor  - Descarca in format:   » doc   » pdf
  • Lege nr. 295/2004 din 28/06/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor  - Descarca in format:   » doc
  • Lege nr. 4/2008 din 09/01/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive  - Descarca in format:   » doc
  • Lege nr. 62/2011 din 10/05/2011 a dialogului social  - Descarca in format:   » doc   » pdf
  • Lege nr. 11/1991 din 29/01/1991 privind combaterea concurenţei neloiale  - Descarca in format:   » doc
  • Lege nr. 319/2006 din 14/07/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  - Descarca in format:   » doc
  • Codul Muncii din 24/01/2003 al României  - Descarca in format:   » doc   » pdf
  • Lege nr. 329/2003 din 08/07/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular  - Descarca in format:   » doc
 • OG/OUG

 • Hotarari de Guvern

  • Hotărâre nr. 585/2002 din 13/06/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România  - Descarca in format:   » doc
 • Ordin de ministru

  • 1.832/856. — Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România — nivel de ocupație  - Descarca in format:   » pdf
 • Decizii

 • Regulamente

 • Alte categorii

  • Normă metodologică din 24/02/2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor  - Descarca in format:   » doc
  • Normă metodologică din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006  - Descarca in format:   » doc